Засідання циклової комісії механічних дисциплін

19.02.2021 відбулося відкрите засідання циклової комісії механічних дисциплін на якому розглянули ряд важливих питань навчального процесу, серед яких, проєкт СТАНДАРТУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ: фаховий молодший бакалавр, Галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 208 Агроінженерія. Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 Лісове господарство, ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 20 Аграрні науки та продовольство, Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з лісового господарства.

Яценко Юрій Степановичзавідувач лабораторії Малинського лісотехнічного коледжу вніс суттєві пропозиції, щодо проєкту ОПП за спеціальністю 208 Агроінженерія та прийнято рішення, членами комісії, подати їх до програмної ради. Проєкт Стандарту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство бакалаврського рівня взяти до відома.

Михайло Деняченко, голова циклової комісії