Засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін

16.02.2021 відбулося засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін на якому розглянули проєкт СТАНДАРТУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ: фаховий молодший бакалавр  Галузі знань: 07 Управління та адміністрування  СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 071 Облік і оподаткування та проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 «Лісове господарство» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 20 «Аграрні науки та продовольство» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з лісового господарства. Викладачами комісії були внесені пропозиції, щодо проєкту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство бакалаврського рівня та прийнято рішення подати їх до програмної ради. Проєкт Стандарту ФПО за спеціальністю 071 Облік і оподаткування взяти до відома.

Лариса Костюк, голова циклової комісії