ЗАСІДАННЯ ПРОГРАМНОЇ РАДИ

Засідання  Програмної ради щодо розгляду проєкту

Освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» на 2021 рік

Сьогодні 27 квітня 2021 року відбулося засідання Програмної ради щодо розгляду проєкту  Освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» на 2021 рік, за участю викладачів, студентів та роботодавців. На початку засідання виступив заступник голови циклової комісії землевпорядних дисциплін  Лафренко М. І.. Він звернув увагу на відповідальність,  яку покладено на членів Програної ради, щодо  розробки та впровадження ОПП і її роль у наданні якісних освітніх послуг.

Були визначені основні компетентностей, які формуються в процесі реалізації освітніх послуг та можливостях академічної мобільності; розглянуті пропозиції з опитувальника стейкхолдерів, що розміщений на сайті коледжу сприятимуть успішному професійному становленню майбутніх землевпорядників.

Отже, були враховані усі правки та зауваження стосовно проєкту Освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності  193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво.

Ухвалене рішення: подати проєкт освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» на розгляд та затвердження до педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу.

Михайло Лафренко, викладач спецдисциплін