ЗАСІДАННЯ ПРОГРАМНОЇ РАДИ

23 лютого 2024 року о 15.00 в форматі конференції на платформі ZOOM відбудеться
засідання Програмної ради по обговоренню ОПП «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 Облік і
оподаткування за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».
На засіданні планується обговорити шляхи вдосконалення ОПП, напрями співпраці з
роботодавцями, академічну мобільність в умовах військового стану.
До обговорення запрошуються члени робочої групи, стейкхолдери, академічна спільнота,
випускники та здобувачі освіти.
Засідання відбудеться в Zoom за покликанням:
https://us04web.zoom.us/j/8518092583?pwd=R3djVy9YSGpqZW5wclpBTUNWbnBJQT09&omn=798438
74097
Ідентифікатор конференції: 851 809 2583
Код доступу: 010101

Ніна МЕЛЬНИЧЕНКО, голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін