Засідання Програмної ради по розгляду проєкту освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік»

22 лютого 2022 року відбулося засідання Програмної ради по розгляду проєкту освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 Облік і оподаткування Малинського фахового коледжу за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на платформі ZOOM.

В роботі взяли участь члени робочих груп, випускники, здобувачі освіти, зовнішні стейкхолдери, викладачі та методисти коледжу. У ході обговорення проєкту були внесені пропозиції щодо змін та доповнення змісту ОПП «Бухгалтерський облік».

Члени Програмної ради одноголосно схвалили проєкт ОПП «Бухгалтерський облік» на 2022 рік з врахуванням пропозицій та було прийняте рішення подати його на затвердження до Педагогічної ради коледжу.

Голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін
Костюк Л.В.