Засідання методичної ради

02.06.2020 відбулося чергове дистанційне засідання методичної ради.

На порядок денний було винесено такі питання:

1. Розгляд проекту ОПП підготовки фахівців спеціальності 205 Лісове господарство освітнього ступеня «бакалавр». Розгляд проектів нових навчальних планів на 2020-2021 н. р.
2. Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів. Звіти голів циклових комісій про роботу циклових комісій у 2019-2020 н. р.
3. Звіт про роботу «Школи підвищення педагогічної майстерності викладачів-початківців». Аналіз роботи наставників з молодими спеціалістами.
4. Про підсумки роботи за 2019-2020 н. р. та план роботи методичної ради на наступний рік.

По першому питанню виступили : голова методичної ради Ковальчук Л.О. та методист Шемет О.І., які доповіли про основні зауваження надані ГЕР та НАЗЯВО, про пропозиції програмної ради щодо удосконалення та покращення якості підготовки здобувачів освіти за ОПП спеціальності 205 Лісове господарство освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема звернули увагу спільноти на забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти за вище наведеною ОПП та проектів ОП ОПС “фахового молодшого бакалавра”. До обговорення були запропоновані проекти навчальних планів на 2020-2021 н.р.
В обговорені також прийняли участь голови циклових комісій. Проаналізувавши пропозиції, отримані під час анкетування студентів та академічної спільноти на сайті коледжу, було вирішено включити ці пропозиції до проектів ОПП та звернутись до педагогічної ради з клопотанням про затвердження проектів ОПП.
З питання, про виконання індивідуальних планів викладачів виступили голови циклових комісій та завідувач кафедри.

Методист Мойсієнко Л.І. прозвітував по третьому питанню про роботу «Школи підвищення педагогічної майстерності викладачів-початківців» , проаналізував роботу викладачів-наставників.
Голова методичної ради Ковальчук Л.О. узагальнила підсумки роботи за 2019-2020 н. р. та запропонувала для обговорення проект плану роботи методичної ради коледжу на наступний навчальний рік.

Бутилєва Ю.В., секретар методичної ради