«Електронна бібліотека», один з важливих компонентів в підготовці бакалаврату

З відкриттям ОС Бакалавр у нашому коледжі зросли вимоги і до бібліотечного обслуговування. Ми спрямовуємо свою діяльність на запровадження сучасних інноваційних ідей, з тим, щоб наш заклад відповідав зростаючим вимогам сьогодення, потребам користувачів. Останні декілька років для бібліотеки були періодом активних змін і трансформації. Ми активно працюємо над створенням електронного ресурсу бібліотеки. Це і “Хмара”, і електронна бібліотека “Силабус”, і створення електронної бази даних на допомогу навчально-виховному процесу. Ми трансформуємося разом з нашими читачами і у ногу з часом.

Важливим аспектом удосконалення бібліотечної роботи є зважання на фактор особистості: прагнення працівників бібліотеки до удосконалення діяльності, оволодіння сучасними знаннями та навичками, а також сумлінний і творчий підхід до вирішення виробничих проблем. Ми щодня прагнемо задовольняти всезростаючі потреби користувачів у бібліотечних послугах, вчимося і зростаємо разом з читачами. У нашій комфортній читальній залі є першоджерела і Wi-Fi, тобто інтернет, сучасні комп`ютери і гарні, добрі паперові носії.

Саме наші бакалаври більше бажають скористатися бібліотечними комп`ютерами у пошуках потрібної інформації, більше потребують допомоги бібліотекарів в онлайн-пошуку. І кожен з користувачів точно знає, що можна звернутися до бібліотекаря – і він допоможе.

Така довіра і є найвища нагорода.

Н. Кудріцька