Економіка від теорії до практики

25 квітня відбулося засідання предметного гуртка «Економіст»

Гурткова робота – це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості, що має на меті набуття здобувачами освіти  практичних умінь і навичок економічного дослідження.

Студенти освітньо-професійної програми “Лісове господарство” презентували власні розрахунки економічних показників діяльності лісогосподарських підприємств Житомирської області. За результатами досліджень запропоновані можливі шляхи розвитку підприємств на найближчу чи більш віддалену перспективу.

Знання, вміння та навики, що отримують здобувачі освіти  під час відвідування гуртка, дозволяють використовувати їх під час виконання практичних робіт.

Головні мотиви участі студентів у гуртковій роботі спрямовані на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам’яті, мови, креативних здібностей, формування навичок швидко приймати ефективні управлінські рішення.

Світлана Реус, керівник гуртка