Економіка від теорії до практики

11 червня відбулося засідання предметного гуртка «Економіст»

Гурткова робота – це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості, що має на меті набуття здобувачами освіти  практичних умінь і навичок економічного дослідження.

Знання, вміння та навики, що отримують здобувачі освіти  під час відвідування гуртка, дозволяють використовувати їх під час виконання практичних робіт.

Головні мотиви участі студентів у гуртковій роботі спрямовані на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам’яті, мови, креативних здібностей, формування навичок швидко приймати ефективні управлінські рішення.

Світлана Реус, керівник гуртка