ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ групи ЗВ 41 ОПП «ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ» з навчальної ДИСЦИПЛІНИ «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва»

«Навчатись можна в будь-яких
умовах, головне бажання»

Відбувся захист курсових робіт студентів групи ЗВ 41 ОПП «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій з навчальної дисципліни «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва». Курсова робота з відповідної навчальної дисципліни є невід’ємною частиною підготовки фахівців даної спеціальності, передбачена навчальним планом та графіком освітнього процесу. Науково-практичний рівень навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень були продемонстровані в процесі захисту курсових робіт, який відбувся 25 листопада 2022 р. у онлайн форматі з використанням сервісу ZOOM. У зв’язку з відсутністю електроенергії екзаменаційна комісія знаходилась в укритті, де адміністрацією були забезпечені відповідні умови праці.

Комісія у складі Лойко Світлани Володимирівни, Мельниченко Ніни Василівни та Фещенко Вікторії Миколаївни, оцінила рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем показали студенти Ткач Анна та Бондар Катерина незважаючи на нестабільний інтернет, відсутність електроенергії, знайшли вихід з даної ситуації та захистились на «відмінно». Це ще раз доводить, що в наших студентів немає жодних перешкод для отримання ґрунтовних знань, для майбутньої відбудови незалежної держави України. Разом до перемоги!!!

Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін Бернацька Л.А.
Голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Мельниченко Н.В.
Викладач Лойко С.В.