Вчимося, щоб вчити

Вчимося, щоб вчити

Якість освіти залежить від багатьох факторів і, мабуть, ніхто не заперечуватиме, що найбільш впливовим серед них є професійна кваліфікація викладачів.

Аналіз ситуації в освіті показує, що методи роботи, знання, вміння та практичні навички, що сформувалися в більшості викладачів і фахівців у минулому, стають недостатніми для використання новітніх інформаційних технологій, особливо в умовах карантинних обмежень. Тому серед педагогічних працівників гостро відчувається потреба у постійному підвищенні кваліфікації з питань впровадження сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, використання методик дистанційного навчання.

Впровадження інформаційних технологій нині є пріоритетним напрямом в освітній діяльності коледжу.

Виконуючи навчальну, виховну й дослідну функції, зазначені технології застосовуються як на етапі підготовки до проведення занять, створенні навчально-методичного забезпечення, так і безпосередньо під час освітнього процесу.

Використання інформаційних технологій дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню атмосферу, що надає широкі можливості для навчальної діяльності, значно впливає на перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу, сприяє досягненню освітніх цілей на якісно новому рівні в умовах широкого використання методик дистанційного навчання.

З метою підвищення компетентності педагогічних працівників питань використання ІКТ та методик дистанційного навчання у коледжі протягом жовтня було проведено ряд тренінгів, під час яких викладачі комп’ютерних дисциплін надавали допомогу своїм колегам у питаннях підготовки навчального контенту та практичного використання освітньої платформи lCloud, використання доступних ресурсів інших освітніх платформ. Значна увага була приділена використанню сервісів системи Google, методиці освітньої діяльності з використанням комп’ютерних комунікаційних систем Viber, Skype, Zoom.

Мойсієнко Л.І., методист коледжу