Вступникам

Оприлюднені рішення приймальної комісії (положення, результати, накази тощо)

 

Увага!


Інформація для вступників у 2024 році

На основі свідоцтва про базову  загальну середню освіту (БСО, 9 класів) Ви можете вступити на навчання на перший курс для  здобуття освітнього-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  за спеціальостями (освітніми програмами):

 • Лісове господарство (термін навчання –3 роки 10 місяців);
 • Мисливське господарство(термін навчання –3 роки 10 місяців);
 • – Лісозаготівля та первинна обробка деревини ермін навчання –3 роки 10 місяців);
 • Деревообробні та меблеві технології (термін навчання –3 роки 10 місяців);
 • Зелене будівництво та садово-паркове господарство (термін навчання 3 роки 10 місяців);
 • Бухгалтерський облік (термін навчання –2 роки 10 місяців);
 • Землевпорядкування (термін навчання 3 роки 10 місяців);
 • Агроінженерія (Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу (термін навчання 3 роки 10 місяців);
 • – Інформаційні системи та технології (термін навчання 3 роки 10 місяців);
 • – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (термін навчання –2 роки 10 місяців).

Детальніше: #ВСТУП2024 https://vstup.edbo.gov.ua/

На основі свідоцтва про повну   загальну середню освіту (ПЗСО) Ви можете вступити на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти:

 • на перший курс для здобуття вищої освіти за ОС Бакалавр спеціальності  Лісове господарство (термін навчання 3 роки 10 міс, тільки на контракт);

Детальніше: #ВСТУП2024 https://vstup.edbo.gov.ua/

 • на другий  курс для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого  бакалавра  денної форми навчаня за спеціальностями (освітніми програмами):
  – Лісове господарство (термін навчання – 2 роки 10 місяців) – денна і заочна форми навчання;
  – Мисливське господарство(термін навчання – 2 роки 10 місяців) – лише заочна форма навчання;
  – Лісозаготівля та первинна обробка деревини (термін навчання – 2 роки 10 місяців) – лише заочна форма навчання;
  – Деревообробні та меблеві технології (термін навчання – 2 роки 10 місяців) – лише денна форма навчання;
  – Зелене будівництво та садово-паркове господарство (термін навчання 2 роки 10 місяців) – лише денна форма навчання;
  – Бухгалтерський облік (термін навчання – 1 рік 10 місяців);
  – Землевпорядкування (термін навчання 2 роки 10 місяців) – лише денна форма навчання;
  – Агроінженерія (Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу (термін навчання 2 роки 10 місяців) – денна і заочна форми навчання.

На основі дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра (НРК5) Ви можете вступити на навчання:

 • на перший курс денної/заочної форм навчання для здобуття вищої освіти за ОС Бакалавр спеціальності Лісове господарство (термін навчання 2 роки 10 міс, тільки на контракт), за результатами ЗНО/НМТ для всіх категорій крім пільгових (більш детально див. правила прийому);
 • на другий/третій курс для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого бакалавра денної/заочної форм навчання за спеціальностями (освітніми програмами), зазначеними вище тільки на контракт, БЕЗ результатів ЗНО/НМТ і лише за мотиваційним листом.

На основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6, НРК7) Ви можете вступити на навчання:

 • на перший курс денної/заочної форм навчання для здобуття вищої освіти за ОС Бакалавр спеціальності Лісове господарство (термін навчання 2 роки 10 міс, тільки на контракт) – без результатів ЗНО/НМТ за результатами фахового екзамену;
 • на другий/третій курс для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого бакалавра денної/заочної форм навчання за спеціальностями (освітніми програмами), зазначеними вище, без результатів ЗНО/НМТ лише за мотиваційним листом.

Детальніше: #ВСТУП2024 https://vstup.edbo.gov.ua/

 • для здобуття робітничої професії  Лісник, Лісоруб, Верстатник деревообробних верстатів, Озеленювач, Слюсар з ремонту автомобілів, Офісний працівник (термін навчання 8-10 місяців). 

На основі диплома кваліфікованого робітника Ви можете вступити на навчання:

 • на третій  курс (при вступі на споріднені спеціальності) для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра;
 • на другій курс (при вступі на інші спеціальності) для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра;

Детальніше:#ВСТУП2024 https://vstup.edbo.gov.ua/

Для вступу на основі дипломів про ступінь вищої освіти або атестату про ПЗСО (11 класів) можна подавати результати НМТ або ЗНО за 2021, 2022 або 2023, 2024 рік.

 Мотиваційний лист необхідний усім вступникам. Його необхідно подавати у приймальну комісію незалежно відо браної вами спеціальності та форми навчання. Мотиваційний лист необхідно завантажувати при подачі заяв через кабінет вступника. Додатки до мотиваційного листа (грамоти, подяки, сертифікати і т.п.) – надсилаються на електронну пошту  приймальної комісії , до  якої ви будете подавати заяви: prijmalnakomisia2022mfk@gmail.com

В цьому році:

Для вступників на основі базової середньої освіти  (9 класів): реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 25 червня .

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), дипломів кваліфікованого робітника та дипломів фахової передвищої і вищої освіти: реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Інформація для вступника щодо запобігання корупційних проявів під час вступної кампанії

Перелік документів пільгових категорій 2024


Витяг з розпорядження про регіональне замовлення


     В 2024 році наш навчальний заклад вже замовив регіональне замовлення на денну та заочну форми навчання на всі спеціальності (освітньо-професійні програми).
 Запрошуємо всіх бажаючих отримати якісну освіту в Малинському фаховому коледжі за кошти регіонального бюджету за освітньо-професійним ступенем “Фаховий молодший бакалавр”.

Розпорядження про РЗ від 2023 року


Набір студентів на 2024 рік


Онлайн-презентація спеціальностей та професій


Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОКР “Кваліфікований робітник”, професія: 4121 Офісний службовець (бухгалтерія)  Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 205 Лісове господарство (ОПП “Лісове господарство”). ОКР “Кваліфікований робітник”, професія: 6141 Лісник

Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОКР “Кваліфікований робітник”, професія: 6113 Озеленювач

Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 205 Лісове господарство (ОПП “Лісозаготівля та первинна обробка деревини”). ОКР “Кваліфікований робітник”, професія: 6141 Лісоруб
Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 205 Лісове господарство (ОПП “Обробка деревини”). ОКР “Кваліфікований робітник”, професія: 7423 Верстатник деревообробних верстатів Фаховий молодший бакалавр, спеціальність: 205 Лісове господарство (ОПП “Мисливське господарство”)


Брошура ОПС “Фаховий молодший бакалавр”для здобуття робітничих професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“Кваліфікований робітник”ОС Бакалавр (Освітньо-професійна програма: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО)

ОПС Фаховий молоший бакалавр

(освітньо-професійні програми:  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ , ЛІСОЗАГОТІВЛЯ І ПЕРВИННА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО,   ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК , ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)


Терміни вступної кампанії 2024 року основного та додаткового наборів денної та заочної форми навчання (реєстрація кабінетів, прийому документів тощо)


Вступники подають документи:

Читати більше
Документи:
1. Заява в електронному або паперовому вигляді (лише окремі категорії). Електронна заява – тільки через кабінет . Якщо немає можливості – зайти в будь-який заклад освіти чи в МФК – там зобов’язані надати допомогу у створенні кабінету і подачі заяви.
2. Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для тих, хто народився після 01.01.2009 – свідоцтво про народження. Особи, що мають паспорт у вигляді ІD-картки пред’являють додаток про місце реєстрації.
3 Документ, що підтверджує військову реєстрацію (військовий квиток абро приписне свідоцтво для осіб, що досягли 16-річного віку).
4. Документ про раніше здобуту освіту та додаток до нього. У разі відсутності – номер і дата видачі. Приймальна комісія звертається до ЄДЕБО для підтвердження, що особа отримувала документ про освіту.
5. Для вступників на базі ПЗСО – сертифікати ЗНО (НМТ) -2021-2024 років з укр.мови та будь-яких інших предметів за вибором вступника ( при вступі на ФМБ – з укр.мови та одного на вибір) або тест НМТ. Може бути поєднання – один предмет ЗНО – інші НМТ у будь-яких варіантах за вибором вступника. 
Для здобуття ОПС Фахового молодшого бакалавра – вступ можливий БЕЗ результатів ЗНО/НМТ.
Для отримання ОС Бакалавр, для вступників на базі НРК5 (дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) – сертифікати ЗНО (НМТ) 2021-2024 років з (першого предмету) укр.мови та (другого предмета) будь-якого іншого предмета за вибором вступника.
6. Документи, що підтверджують право на пільги чи особливі умови вступу (копії).
7. 6 фотокарток кольорових 3х4 см (сканкопії для роздрукування і оформлення екзаменаційного листа для тих, хто складає співбесіду.
8. Мотиваційний лист – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ для всіх. До нього можуть додаватись інші документи на розгляд вступника (грамоти, дипломи, сертифікати тощо) все в копіях.

 

ОКР Кваліфікований робітник
Для здобуття робітничих професій «Лісник», «Озеленювач», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Слюсар-ремонтник», «Верстатник деревообробних верстатів» та «Лісоруб» (без сертифікатів ЗНО). Можливий набір і на основі базової загальної середньої освіти: з 11 липня до 23 серпня.


Коледж також готує кваліфікованих робітників за професіями Лісник, Озеленювач, Верстатник деревообробних верстатів, Слюсар-ремонтник, Офісний працівник (бухгалтерія) та Лісоруб з можливістю продовження навчання за рівнем молодшого спеціаліста. Планується розширення переліку підготовки за робітничими професіями. Вступ для здобуття робітничих професій – на базі 11 класів без вступних іспитів і без сертифікатів ЗНО (Можливий набір і на базі 9 класів без вступних екзаменів). На всі спеціальності (освітньо-професійні програми) замовлено державні місця.
Поспішайте, ми на Вас чекаємо, до Ваших послуг навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, комп’ютерні класи, їдальня, кафе, буфет, гуртожитки, спорткомплекс, клуб «Юність», в коледжі діє доступ до мережі в режимі «wi-fi»!!!!!!!!!!!!

Якщо Ви любите природу, хочете отримати сучасну спеціальність, маєте бажання прожити три-чотири роки в мальовничому куточку Полісся – то Ви обрали правильний шлях – шлях до МАЛИНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ!!!


ОС Бакалавр


Для вступників на базі ПЗСО та НРК5 (дипломів: фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) – сертифікати ЗНО 2021 року з укр. мови та будь-яких інших предметів за вибором вступника або тест НМТ 2022-2024 рр. Може бути поєднання – один предмет ЗНО – інші НМТ у будь-яких варіантах за вибором вступника;
Мотиваційний лист – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до коледжу в 2024 році.


ОПС Фаховий молодший бакалавр


для-друку-флаєрів-змінені-на-2021-рік-1


ОКР Кваліфікований робітник (робітничі професії)


для-друку-флаєрів-змінені-на-2021-рік-2


Коледж і навчання


Навчальний процес здійснюють 90 досвідчених педагогічних працівників, з яких понад 60% – спеціалісти вищої та першої педагогічних категорій.

До послуг студентів навчальні майстерні, лабораторії та кабінети, оснащені всім необхідним для ефективного засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навичок, які необхідні в майбутній професійній діяльності.

Чотири комп’ютерні класи оснащені сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, яке дозволяє виконувати всі навчальні завдання в повному обсязі. Всі комп’ютери коледжу підключені до мережі «Інтернет». В гуртожитках діє доступ до мережі в режимі «wi-fi».

Крім навчального процесу організовано гуртки за інтересами, де можна підвищити свій загальноосвітній рівень, вдосконалити професійні уміння і, зрештою, просто зайнятись цікавою справою.

Спортивний комплекс коледжу включає в себе стадіон з відкритими спортивними майданчиками, три спортивні зали (ігровий, гімнастичний та тренажерний). Постійно діють спортивні секції з футболу, волейболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, заняття в яких ведуть досвідченні фахівці. Серед випускників та студентів коледжу – майстри та кандидати в майстри спорту, переможці обласних та всеукраїнських змагань.

В коледжі працює студентський клуб «Юність», в якому діють гуртки художньої самодіяльності. Тож для любителів музики, співу та танців  після навчальних занять завжди знайдеться можливість проявити себе в улюбленому жанрі.

Побутові потреби студентів коледжу забезпечують три гуртожитки на 450 місць, їдальня, буфет, два магазини. На території коледжу діє поштове відділення. Працює власна лазня з сауною, в гуртожитках обладнані душові.  На кожному поверсі гуртожитків є кухні, де всі бажаючі можуть приготувати смачні блюда власного виробництва.

В ході навчання студенти можуть здобути одну з робітничих професій, що передбачені навчальними планами, і таким чином значно розширити можливості своєї майбутньої професійної діяльності.

Всі студенти, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету, отримують направлення на перше робоче місце. Ті, хто бажає продовжити навчання, можуть вступити на скорочений термін  навчання до багатьох університетів України, з якими коледж має відповідні угоди.

То ж, якщо Ви любите природу, хочете отримати сучасну спеціальність, маєте бажання прожити три-чотири роки в мальовничому куточку Полісся – то  Ви обрали правильний шлях – шлях до МАЛИНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ!!!


Вартість навчанняПрограми співбесід 2023Правила прийому 2024Графік роботи приймальної комісії


В період подачі документів:

 • з 25 червня по 25 серпня (для допомоги створення електронних кабінетів) в робочі дні – з 8-00 до 17-00 години, по п’ятницях до 15-00, в суботу та неділю – відповідно до графіку чергування з 8-00 до 12-00;
 • 22, 25, 29 липня, 2 та 15 серпня до 18-00 години;
 • в інші періоди прийому комісія працює в робочі дні з 08-00 до 17-00 години, по п’ятницях до 15-00,
 • 18 та 25 жовтня до 16-00;
  перерва з 13-00 до 14-00 години.

Контакти


Наша адреса:
11643, с. Гамарня, вул. М. Маклая 1, Коростенського р-ну, Житомирської обл.
Малинський фаховий коледж.

Тел.: +38(093)6561395

Електронна адреса: mltk2010@gmail.com

Сайт: www.mltk.co.ua


Ми навчаємо берегти та примножувати природу!