ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«СТАН, СТІЙКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД»

22.05.2024 року за сприяння кафедри лісівництва та мисливського господарства Державного біотехнологічного університету (м. Харків), інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, наукової підтримки Лісівничої академії наук України, Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Харків), Національного лісотехнічного університету України (м. Львів), Малинського фахового коледжу (м. Малин) в форматі on-line, з використанням платформи ZOOM відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар щодо оцінки стійкості, продуктивності лісових екосистем України, а також перспективи їх відновлення в пост воєнний період. В роботі семінару взяли участь понад 120 фахівців лісового господарства, молодих вчених, дослідників України.

З презентаційними доповідями результатів досліджень в роботі семінару взяли участь: здобувач освітнього ступеня Бакалавр Ігор Марченко, а також кандидат с.-г. наук, доцент Валерій Левченко. В доповідях було розглянуто нагальні проблеми, сучасний лісопатологічний та пірологічний стану, моніторинг, відновлення лісів України на територіях після воєнних дій та постпірогенній період.

В роботі семінару з доповідями також взяли участь: Мєшкова Валентина Львівна – академік Лісівничої академії наук України, головний науковий співробітник відділу ентомології, фітопатології та фізіології Укр. НДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, доктор с.-г. наук, професор; Дебринюк Юрій Михайлович – академік Лісівничої академії наук України, професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України, доктор с.-г. наук, професор; Сидоренко Сергій Григорович, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, завідувач сектору екології лісу Укр. НДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, кандидат с.-г. наук, старший дослідник; Горошко Віталій Віталійович, доцент кафедри лісівництва та мисливського господарства ДБТУ, кандидат с.-г. наук, доцент; Карпець Юрій Вікторович, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри лісівництва та мисливського господарства ДБТУ, доктор біологічних наук, професор. Всі доповідачі науково-практичного семінару отримали іменні сертифікати учасників.

З детальною інформацією про хід роботи семінару можна ознайомитись за покликанням: https://biotechuniv.edu.ua/nauka/

Ярослав Дмитрович Фучило,

доктор с.-г. наук, професор,

завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу.