Володіння іноземною мовою – ключова вимога майбутнього фахівця

25 квітня відбулося засідання предметного гуртка “Англійська мова за професійним спрямуванням”.

Метою гуртка є  не тільки  поглиблення  знань з дисципліни, але й  розвиток  здібностей студентів до пошукової,  дослідницької і творчої роботи, згуртування колективу, виховання духовно багатої особистості, людини з активною життєвою позицією, свідомого громадянина, особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку і творчих можливостей.

Студенти освітньо-професійної програми “Зелене будівництво і садово-паркове господарство” презентували іноземною мовою свої  напрацювання за семестр. Пошуково-дослідницька робота дала змогу здобувачам освіти гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, а також створила додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення особистих потреб. Окремі роботи заслуховувалися і на практичних заняттях.