Актуальні питання освітнього процесу – в центрі уваги педагогічної ради

26 травня відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу, на якому розглянуто  підсумки рубіжного контролю знань студентів, хід  підготовки студентів ІІ курсу до ЗНО, стан та напрямки покращення підготовки робітничих професій, затверджені зміни та доповнення до «Правил прийому на навчання до Малинського лісотехнічного коледжу для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2020 році».

У доповідях виступаючих відмічалося, що під час  карантину викладачі коледжу, використовуючи форми і методи дистанційної роботи,  підтримують належний рівень освітньої діяльності, забезпечують в умовах, що склалися, набуття здобувачами освіти  необхідного рівня знань та вмінь.

Детально проаналізовано результати рубіжного контролю, стан поточної успішності, підсумки семестрового контролю у випускних групах. Акцентована увага на необхідності ширшого запровадження  дуальної освіти під час  підготовки робітничих професій.

Окреслені напрямки подальшого вдосконалення освітньої діяльності з використанням технологій дистанційного навчання.

Засідання педагогічної ради проведено дистанційно з використанням системи Zoom.

 

      Л. Мойсієнко, секретар педагогічної ради