06.09.22 р. відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» Костюк Ларисою Володимирівною зі здобувачами освіти Малинського фахового коледжу спеціальності 071 Облік і оподаткування з питання академічної доброчесності. Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого освітнього процесу. Саме тому правилами академічної доброчесності мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

Костюк Л.В.