АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

20.11.23 р. відбулася зустріч студентів Малинського фахового коледжу спеціальності 071 Облік і оподаткування з гарантом освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» Костюк Ларисою Володимирівною з питання академічної доброчесності. Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого освітнього процесу. Саме тому правилами академічної доброчесності мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.

Лариса КОСТЮК