Кафедра «Лісівництва та захисту лісу»

Дата народження:  27.09.1962 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1984 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова таксація, Лісова меліорація, Лісові культури, організація лісогосподарського виробництва

Навчально – методична робота: 

Проводить наукові дослідження у напрямку вивчення проблем штучного поновлення лісів, плантаційного лісовирощування хвойних і листяних порід, лісової селекції. Є автором двох сортів деревних порід: сосна звичайна «Боярська-1» і верба прутовидна «Тернопільська». 

Також є автором і співавтором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Серед них — 9 монографій, 17 методичних розробок і брошур, близько 70 наукових статей. Зокрема:

 1. Гордієнко М. І., Фучило Я. Д., Гойчук А. Ф. Чагарникові верби рівнинної частини України. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 174 с.
 2. Рибак В. О., Гордієнко М. І., Маурер В. М., Грінченко В. В., Гордієнко Н. М., Фучило Я. Д. Досвід лісокультурної справи Боярської ЛДС НАУ. — К.: ПП «ППНВ», 2005. — 522 с.
 3. Фучило Я. Д., Ониськів М. І., Сбитна М. В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 394 с.
 4. Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України (біологія, екологія, використання). — К.: Логос, 2009. — 200 с.
 5. Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. — К.: Логос, 2011. — 464 с

Дата народження:  14.11.1950 р.
Освіта: Брянський технологічний інститут, 1973 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор  академії природознавства
Працює в коледжі: з 2018 року
Викладає предмети (дисципліни):
Лісова таксація, Лісова меліорація, Основи гідротехнічної меліорації лісових земель, геодезія, лісове ґрунтознавство, біологія лісових звірів, лісовпорядкування, фізіологія рослин
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності  205 Лісове господарство ОС Бакалавр

Автор наукових праць з лісової меліорації, автор ряду посібників, зокрема «Лісова таксація: практикум», «Захисне лісорозведення (Історичний аспект)», автор досліджень у заповіднику «Древлянський» на тему: «Обґрунтування моніторингу та вивчення екологічного стану колишніх сільськогосподарських угідь, що перейшли до заповідних територій природного заповідника «Древлянський».

Ганжалюк Таїса Сергіївна
заступник завідувача кафедрою 

Дата народження: 17.04.1951 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1968 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2018 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво, основи радіоекології, мисливствознавство, основи екології
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС  Бакалавр

Публікації за напрямом

 1. Краснов В.П. Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України /Краснов В.П., Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Жуковський О.В., Іванюк І.Д.// журнал «Ядерна фізика та енергетика» № 19 – 2018р. –  с. 258-264.

Навчальні посібники

 1. Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми: «Університетська книга», 2012. – 416 с. – (Навчальний посібник).
 2. Краснов В. П. Фітоекологія / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Херсон: ОЛДШ-ПЛЮС, 2014. – 478 с. – (Навчальний посібник).

Звіти з наукової роботи

Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах техногенезу Житомирського Полісся», 2018р

 

Дата народження: 11.08.1984 р.
Освіта: Національний аграрний університет, 2007р.
Кваліфікація: Інженер-дослідник садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісовпорядкування, Організація лісогосподарського виробництва, ГІС в лісовому господарстві, екологічна стандартизація та сертифікація
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності  205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць з досліджень об’єктів садово- паркового господарства.

 

Дата народження: 26.03.1983 р.
Освіта: 
Національний аграрний університет, 2005р.
Кваліфікація: Магістр садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності Лісові культури та фітомеліорація
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова пірологія, Недеревні ресурси, Дендрологія, Природно-заповідна справа
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць із селекції деревних рослин, озеленення.

Тема дисертації: «Біоекологічні особливості видів роду HYDRANGEA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва».

 

Дата народження:  30.11.1966 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1989 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Дендрологія
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Іванюк Т.М. Причини та динаміка поточної хвилі всихання дубових насаджень у Житомирській області / О.О. Орлов, Т.М. Іванюк // Наук. вісн. Нац. аграрн. ун-ту. Лісівництво. Декоративне садівництво. –  2007. – Вип. 113. – С. 289-296 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті ).  
 2. Іванюк Т.М. Динаміка насаджень дуба звичайного у Житомирському Поліссі за площами і запасами / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ДАЕУ. – 2008. – Вип. №1 (22). – С. 266-270 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 3. Іванюк Т.М. Токсикологічні параметри грунту у всихаючих дубових насадженнях / Т.М. Іванюк // Вісник НУВГП // 2010 .- Вип.1 (49). – С. 72-78.
 4. Іванюк Т.М. Поновлення дубових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – Вип. №1 (26). – С. 225-234 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 5. Іванюк Т.М. Вміст рухомих форм заліза у грунтах дубових насаджень вологих сугрудів Правобережного Полісся та їх вплив на продуктивність і стійкість дубових деревостанів / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Агрохімія і грунтознаство: міжвідомчий тематич. наук. зб. Спец. вип.. до VIII з’їзду УТГА. – 2010. – С. 115-117 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 6. Іванюк Т.М. Фізико-хімічні параметри грунтів свіжих сугрудів Полісся України / Т.М. Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2013. –    С. 40 – 44.
 7. Іванюк Т.М.  Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України / Т.М.Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2014. – Вип. 24.2. –  С. 29 – 33.
 8. Іванюк Т.М. Структура розподілу дубових деревостанів Центрального Полісся України за групами віку / Т.М. Іванюк, І.Д. Іванюк // Вісник Житомирського нац.. агроекол. ун-ту. – 2014. – Вип. № 1 (41), т.3 – С. 135 – 139 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 9. Іванюк Т.М. Дубові насадження Центрального Полісся України / Т.М.Іванюк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2014. – № 1. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_1_12.pdf.

Дата народження:  21.10.1983 р.
Освіта:
Державний агроекологічний університет, 2008

Кваліфікація: Інженер-еколог лісового господарства
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: молодший науковий співробітник
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Природно-заповідна справа, лісова меліорація
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Жуковський О. В. Параметри крон дерев експериментальних соснових культур, створених з різною густотою у Житомирському Поліссі Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 36-39.
 2. Орлов О. О., Жуковський О. В. Комахи-ентомофаги в осередках ураження сосняків стовбуровими шкідниками. Огляд розповсюдження шкідників та хвороб у 2018 році та прогноз їх розвитку на 2019 рік у лісових насадженнях Житомирського ОУЛМГ. – Вінниця: Вінниця лісозахист, 2019. – С. 17-25. (81 с.)

Дата народження:  27.11.1974 р.
Освіта: Державна агроекологічна академія України , 1998 р.
Кваліфікація:
вчений-агроном
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Основи гідротехнічної меліорації лісових земель

Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Левченко В. Б. Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – №1 (36), Т.1. – С. 229 – 243.
 2. Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – №1 (39), Т 1. – С. 55 – 62.
 3. Левченко В. Б. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся. / Валерій Левченко, Юлія Остапчук, Ігор Шульга. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 2014. – №1 (33). – С. 167 – 169.
 4. Левченко В. Б. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. – 2014. – №2. – С. 7-9.

Дата народження:  05.11.1982 р.
Освіта: Державний агроекологічний університет 2005 р.
Кваліфікація: інженер-еколог лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання:Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво

Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Климчук О.О. Сезонні зміни консортивних зв’язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С.119 – 124.
  Климчук О.О. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О.Л. Кратюк, О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60 – 64.
 2. Климчук О.О. Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 61-67.
 3. Климчук О.О. Загальна характеристика орнітоконсорції сосни звичайної у літній період на прикладі Піщівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» / О.О. Климчук, О.Л. Кратюк // Наукові читання – 2015: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир. – 2016. – С.160 – 163.
 4. Турко В.М. Особливості деревних порід щодо радіоактивного забруднення Cs137 в умовах Житомирщини / В.М. Турко, О.О. Климчук, Є.П. Печенюк // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2016. – Вип. 31 (55), Т 3. – 158 – 163.
  Мєркушева Л.О. Загальна характеристика створення лісових культур в Тригірському лісництві ДП «Житомирське ЛГ» / Л.О. Мєркушева, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 53 – 54.
 5. Чміль К.О. Вирощування садивного матеріалу в лісовому розсаднику Малуського лісництва ДП «Березнівське ЛГ» / К.О. Чміль, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 64 – 65.
 6. Капелюшник І.Г. Стан лісонасіннєвої справи в ДП «Костопільстке ЛГ» / І.Г. Капелюшник, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 78 – 80.
 7. Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів у весняно-літній період в умовах Піщівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ / О.О. Климчук // Наукові читання – 2017: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир, 2017. – С. 94 – 96.
 8. Ковальчук І.С. Закономірності формування рослинного покриву в лісових культурах в умовах вологого субору Житомирського Полісся / І.С. Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2018: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир, 2018. – С. 51 – 54.
 9. Бондарчук Б.Ф. Створення лісових культур сосни звичайної в умовах Корбутівського лісництва ДП «Зарічанське ЛГ» / Б.Ф. Бондарчук, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 22 лист. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С.28.
 10. Ковальчук І.С. Стан чорничників у процесі відновлення лісових екосистем після суцільних рубок / І.С. Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2019 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С.106 – 110.
  Tkachuk, V. I., Klymchuk, O. O., & Kovalchuk, I. S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/4029060

Дата народження:  25.10.1974 р.
Освіта:  Волинський державний університет, 1997;

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2015
Кваліфікація: вчитель географії і біології, спеціаліст лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат біологічних  наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
 Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві, біологія лісових звірів і птахів


Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових праць, зокрема:
1.Кратюк О.Л. Видовий склад і динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Центрального Полісся / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2019. – № 1(24). Т. 2. – С. 117–121.
2. Кратюк О.Л. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 36–38.
3. Кратюк О.Л. Типологічна структура лісових насаджень та біото пічна характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 62–64.
4. Кратюк О.Л. Характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 54–56.
5. Кратюк О.Л. Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 34–37.

А також ряду методичних праць:

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Кратюк О.Л., Власюк В.П. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 44 с.
2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Лісозаготівлі” для підготовки фахівців ОС “Магістр” спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 1 / В.П. Власюк, О.Л. Кратюк, А.В. Вишневський. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. (Виробнича агенція “Графіум”), 2018. – 41 с.
3. Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Гузій А.І., Житова О.П., Климчук О.О., Кратюк О.Л., Сірук Ю.В., Турко В.М. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 41 с.

Дата народження:  14.11.1972р.
Освіта:
Національний аграрний університет,1996
Кваліфікація: 
інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Лісівництво

Навчально-методична робота:

Є учасником проведення досліджень та аналізу експериментальних даних, написанні більше десятка статей, останні з яких

 1. Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся. Агроекологічний журнал. К., 2018. № 1. С. 7-13 
 2. Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. стан соснових насаджень на водно-льодовикових відкладах у Житомирському Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Л., 2018. Т.28, № 6. С. 9-13 

 

Дата народження: 03.01.1944 р.
Освіта:
Українського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії
Кваліфікація: інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання:Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2020 року
Викладає предмети (дисципліни):
 Лісова таксація


Навчально – методична робота: 

Більше 48 опублікованих наукових праць, останні з яких:

 1. Касьяненко Н.М. Взаємозвязок сортоутворюючих пороків з таксаційними показниками стовбурів сосни- науковий вісник НАУ, Вип.8, 1998, с.243-247.
 2. Особливості поточного приросту перестійних соснових деревостанів- Науковий вісник НАУ, Вип.17,1999, с.269-274
 3. Строчинський А.А.- Нові нормативи об’єму круглих лісоматеріалів- Науковий вісник НАУ, Вип.20,1999, с 225-231.
 4. Строчинський А.А., Кашпор С.Н., Березівський Л.М.-Лісова таксація. Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів – Київ, НАУ,2001, 64 с.

Навчально-методичні документи

Види і результати професійної діяльності (п.30 Ліцензійних умов)